Algemene voorwaarden

detheetuinrijsoord.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers. Alle informatie die verstrekt wordt door bezoekers, wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. De manier waarop wij persoonlijke gegevens verwerken is in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Koptekst 3

Bezoekers kunnen per e-mail, via het contactformulier of via het offerteformulier, persoonlijke gegevens verstrekken aan de Theetuin Rijsoord. Deze gegevens worden bewaard, zolang als dat het nodig is om contactoproepen of offertes/reserveringen te verwerken en af te handelen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen.